Bc. Jana Kořínková

Diplomová práce

Promiskuita adolescentů jako jeden z důsledků existenciální frustrace

Adolescent Promiscuity as One of Consequence of Existential Frustration
Anotace:
Tato práce je zaměřena na promiskuitu adolescentů jako důsledek existenciální frustrace. Práce je koncipovaná jako empirická. Pro ověření stanovených hypotéz jsem zvolila kvantitativní výzkumnou strategii. Prostřednictvím logotestu, dotazníku sestrojeného E. Lukasovou jsem u stovky respondentů ve věku 17-20 let zjišťovala míru naplnění smyslu, kterou jsem následně srovnávala s jejich tendencemi k promiskuitnímu …více
Abstract:
My thesis is focused on adolescent promiscuity as a result of existential frustration. The thesis is empirically conceived. I have validated my assumptions via quantitative experimental strategy. I was conducting my research among a hundred of respondents between age 17-20 by means of E.Lukas’s logo-test. In my research, I was detecting my respondents’ promiscuous behavioural tendencies which were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Oponent: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce