Zuzana DANIŠOVÁ

Bakalářská práce

Orientační diagnostika fonematické diferenciace dětí předškolního věku

Indicative diagnostic of phonemic differentiation in preschool children
Anotace:
Bakalářská práce řeší problematiku fonematické diferenciace u dětí předškolního věku. Práce je členěna na dvě hlavní části ? teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly, které za pomocí odborné literatury vymezují základní teoretická východiska. První kapitola stručně popisuje dítě předškolního věku a jeho řečový vývoj od narození do začátku školní docházky. Jsou zde vysvětleny …více
Abstract:
This thesis deals with questions of preschool kids´ phonemic differentiation. It is divided into two main parts ? theoretical and practical one. The theoretical part consists of four chapters defining basic theoretical grounds. The first chapter describes preschool children and their speech development from birth to the beginning of school attendance. Four language levels of speech are explained as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015
Zveřejnit od: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DANIŠOVÁ, Zuzana. Orientační diagnostika fonematické diferenciace dětí předškolního věku. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta