František PECHA

Bakalářská práce

Nástroje a metody pro prolamování bezdrátových sítí norem IEEE 802.11 s použitím virtualizace

Tools and methods for breaking into wireless networks of standard IEEE 802.11 with virtualization
Anotace:
Tato bakalářská práce má za úkol seznámit čtenáře s problematikou penetračního testování bezdrátových sítí na standardu IEEE 802.11. V teoretické části práce jsou popsány bezpečností standardy IEEE 802.11 a jaké používají bezpečnostní prvky. Dále jsou popsány možné útoky na jednotlivé typy zabezpečení. V praktické části jsou jednotlivé útoky testovány za využití operačního systému Kali Linux, který …více
Abstract:
This bachelor's thesis aims to introduce readers to penetration testing of wireless networks working on IEEE 802.11 standards. The theoretical part of work describes IEEE 802.11 standards and which security features are used. There are also described possible attacks on each type of security. In the practical part of work are all attacks tested with use of operating system Kali Linux, which is designed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jan Fesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECHA, František. Nástroje a metody pro prolamování bezdrátových sítí norem IEEE 802.11 s použitím virtualizace. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika - specializace Bezpečnost a sítě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gpjbw1 gpjbw1/2
24. 4. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
28. 4. 2015
Bulanova, L.
29. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.