Jiří Kusý

Bakalářská práce

Odborné vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky Odborné vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky Odborné vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky

Anotace:
AnotaceBakalářská práce popíše kompletní detailní strukturu, možnosti, předpoklady a požadavky při odborném vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky. Systém bude popsán od okamžiku, kdy příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky je přijat do zaměstnání, až do doby, kdy je připraven plnit požadavky tohoto náročného povolání. Budou popsána i specifika, kdy odborné …více
Abstract:
AnnotationThe bachelor thesis describes the complete detailed structure, possibilities, assumptions and requirements in the professional training of members of the Fire Rescue Service of the Czech Republic. The system will be described from the moment a member of the Fire Rescue Service of the Czech Republic is recruited until he is ready to meet the demands of this demanding profession. Specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2019
Identifikátor: http://theses.cz/id/gpnq1o/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2019

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program:

Práce na příbuzné téma