Theses 

Odborné vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky Odborné vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky Odborné vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky – Jiří Kusý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Jiří Kusý

Bakalářská práce

Odborné vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky Odborné vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky Odborné vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky

Anotace: AnotaceBakalářská práce popíše kompletní detailní strukturu, možnosti, předpoklady a požadavky při odborném vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky. Systém bude popsán od okamžiku, kdy příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky je přijat do zaměstnání, až do doby, kdy je připraven plnit požadavky tohoto náročného povolání. Budou popsána i specifika, kdy odborné vzdělávání HZS ČR by mělo reagovat na momentální odborné potřeby rozvíjející se moderní společnosti, včetně nosných nároků na práci hasiče během podnikového odborného vzdělávání. V rámci praktické části bude provedeno dotazníkové šetření pro tuto oblast s cílem objasnit hlavní motivační faktory na výběrovém souboru příslušníků HZS.

Abstract: AnnotationThe bachelor thesis describes the complete detailed structure, possibilities, assumptions and requirements in the professional training of members of the Fire Rescue Service of the Czech Republic. The system will be described from the moment a member of the Fire Rescue Service of the Czech Republic is recruited until he is ready to meet the demands of this demanding profession. Specifics will also be described, where the professional training of the Czech Fire Brigade should respond to the current professional needs of the emerging modern society, including the demands of firefighters during the company's professional training. Within the practical part, a questionnaire survey will be conducted for this area in order to elucidate the main motivational factors in the sample of the members of the HZS.

Klíčová slova: Hasičský záchranný sbor České republiky, podnikové vzdělávání, Vzdělávací program Generálního ředitelství HZS ČR, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, příslušníci HZS ČR, hasiči HZS podniků, druhy vzdělávání, resortní a mimo resortní vzdělávací instituceFire brigade of the Czech Republic, Enteprise Educational Program of Directorate-General of the Czech Fire Rescue Service, School and Training Facility of the Czech Republic, professional competences, members of the Fire Brigade of the Czech Republic, Firefightersof indistrial fire departments, types of education, departmental and extra-curriler educational institutions

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2019

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:41, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz