Mgr. Kateřina Říhová

Bachelor's thesis

Intimní partnerské násilí v kontextu diskusí o genderové symetrii

Intimate partner violence in context of discussions on gender symmetry
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o problematice intimního násilí v heterosexuálních párech a zaměřuje se zejména na spory výzkumníků točící se kolem otázky, zdali je ještě možné - ve světle výzkumů poukazujících na vysoký počet mužských obětí - chápat intimní partnerské násilí jako genderově podmíněné či zda není lepší místo termínu jednosměrnost mluvit o genderové symetrii. Práce se nejdřívě zabývá definicemi …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with problems of intimate violence in heterosexual couples, with a main view to researches´ contention about problem whether is possible – at researchlight showing a high number of men´s victims – understand intimate partner violence like gender conditioned or whether is better to use instead of “one way” the term “gender symmetry”.Firstly, this work solves definitions of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2009
  • Supervisor: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Osička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií