Mgr. Kateřina Říhová

Bakalářská práce

Intimní partnerské násilí v kontextu diskusí o genderové symetrii

Intimate partner violence in context of discussions on gender symmetry
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice intimního násilí v heterosexuálních párech a zaměřuje se zejména na spory výzkumníků točící se kolem otázky, zdali je ještě možné - ve světle výzkumů poukazujících na vysoký počet mužských obětí - chápat intimní partnerské násilí jako genderově podmíněné či zda není lepší místo termínu jednosměrnost mluvit o genderové symetrii. Práce se nejdřívě zabývá definicemi …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with problems of intimate violence in heterosexual couples, with a main view to researches´ contention about problem whether is possible – at researchlight showing a high number of men´s victims – understand intimate partner violence like gender conditioned or whether is better to use instead of “one way” the term “gender symmetry”.Firstly, this work solves definitions of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Osička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií