Bc. Martina Beránková

Diplomová práce

Hodnoty a preference hodnot dětí v dětských domovech

The Values and the Preference of Values of children in Children homes
Anotace:
Hodnoty a preference hodnot dětí v dětských domovech, diplomová práce, Brno: Masarykova Univerzita, 2001, 101 s.Diplomová práce se zabývá hodnotami a preferencí hodnot dětí v dětských domovech. Snaží se nastínit problematiku pubescentů se zaměřením na životní hodnoty. Teoretická část zahrnuje v první kapitole vymezení základního pojmu, zabývá se také funkcemi a klasifikací hodnot, zabývá se hodnotami …více
Abstract:
The Value and Value Preference of Children in Children´s Homes ,Theis, Brno: Masaryk Univerzity, 2011, p. 101. This theis drala with the values and value preference of childreni children´s homes.Focusing on life values, it attempts to outline issues of the pubescent.The theoretical part includes the definition of fundamentals koncepts in its first chapter, and also deals with the functions and classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta