Bc. Barbora Gajdošíková

Diplomová práce

Kartografický jazyk děti: analýza, tvorba legendy a její evaluace pro krizový management

Cartographic Language of Children: Analysis, Legend Design and its Evaluation in Crises Management.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kartografickým jazykem dětí - jejich způsobu zákresu objektů reálného světa, jaké kartografické metody využívají pro své vyjádření a jak zpracovávají nabídnutá data. Navazuje tak na předchozí výzkum a svým dalším zkoumáním ho rozšiřuje. Děti zakreslovaly mapy podle popisu, proběhla evaluace znakové sady z předchozího výzkumu a zjišťoval se vztah dětí k mapám a k výzkumu …více
Abstract:
The concern of this thesis is the cartographic language used by children. The aim is to discover how children draw real-life objects, their use of various cartographic methods and how they process offered data. The thesis continues with previous research and expands it with further investigation. Children were drawing maps according to description, also, an evaluation of cartographic signs from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika