Bc. Jan Blažek

Bakalářská práce

Konflikt v deltě Nigeru: geopolitické implikace a energetická bezpečnost

The Conflict in Niger Delta Region: Geopolitical Implications and Energy Security
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Konflikt v deltě Nigeru: ropná implikace“ je charakteristika dlouhotrvajícího konfliktu v deltě Nigeru na území Nigérie, kterého se účastní několik zájmových skupin. Práce prioritně vychází z hypotézy, podle které je hlavním důvodem napětí v deltě Nigeru ropa. První část práce se věnuje Nigérii a deltě Nigeru obecně z geografického a historického pohledu s přihlédnutím na …více
Abstract:
The goal of my bachelor thesis, ‘The Conflict in Niger Delta Region: Oil Implication,’ is to characterize the longstanding conflict in the Niger Delta Region in Nigeria, in which many interest groups take part. The thesis is based on the hypothesis that the main cause of the conflict is oil. First, I look at Nigeria and Niger Delta generally from the geographic and historical perspective, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ivan Andráško, PhD.
  • Oponent: Mgr. Lucie Hromková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta