Zdenka Durčáková

Bachelor's thesis

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Abstract:
Předmětem bakalářské práce je plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem je zhodnotit možnosti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením u firmy výrobního typu. V teoretické části jsou vysvětleny základní teoretické aspekty tématu, vztahujícího se k osobám se zdravotním postižením, jejich zaměstnávání, objasnění problematiky náhradního plnění …more
Abstract:
The subject of this bachelorś thesis is the Compliance with the mandatory employment share of people with disabilities. The Target is to evaluate possibilities of compliance with the mandatory employment share of persons with disabilities for production company. The theoretical part explains the basic theoretical aspects of the topic related to people with disabilities, their employment, clarification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 8. 2020

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným