Radek Megyesi

Diplomová práce

Nástroj pro penetrační testování webových aplikací

Penetration Testing Tool for Web Applications
Anotace:
Práce se zabývá problematikou penetračního testování z oblasti bezpečnosti webových aplikací. Cílem první části práce je seznámení čtenáře s tématem penetračního testování a bezpečnostními zranitelnostmi webových aplikací. Tyto teoretické poznatky jsou dále uplatněny při analýze aktuálního stavu bezpečnosti webových aplikací a ve zbylé části práce. Z důvodu rozsáhlosti tématu penetračního testování …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of penetration testing in the area of web application security. The aim of the first part is to introduce the reader to the topic of penetration testing and security vulnerabilities of web applications. These theoretical findings are further applied in the analysis of the current state of web application security and in the rest of the thesis. Due to the extensiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Plucar
  • Oponent: Ivan Zelinka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační bezpečnost