Mgr. Martina Čapková

Bakalářská práce

Proces přijímacího řízení na vysokou školu a studijní výsledky - Hodnocení přijímacího řízení na FSS MU

Entrance process for university studies and the study results - Evaluation of the entrance selection at the FSS MU
Anotace:
Předkládaná práce je zaměřena na proces selekce do terciárního vzdělávacího systému. Důležitost vzdělání pro společnost i jednotlivce se zvyšuje, a proto roste poptávka po studiu na vysokých školách. Kvůli omezené kapacitě vysokých škol je nutné vybírat pouze část uchazečů o studium. Selekce probíhá skrze přijímací řízení. Cílem práce je zjistit, jaká je efektivita přijímacího řízení na FSS MU, které …více
Abstract:
The submitted thesis is focused on the process of selection in a tertiary educational system. The importance of education for society as well as for individuals constantly grows, therefore the demand for studies at the universities grows too. Due to a limited capacity of the universities it is necessary to accept only a part of possible candidates. The selection proceeds through an entrance proceedings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Václav Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií