Bc. Markéta Koniarová

Bakalářská práce

Specifika hospodaření s majetkem České Republiky v komparaci s hospodařením s majetkem v soukromém vlastnictví

Specifics of property management of the Czech republic in comparison with property in privat ownership
Anotace:
Předmětem práce je rozbor některých významných odlišností v hospodaření s majetkem České republiky, vycházející ze vzorového souboru majetku, ve vybraných fázích hospodaření v porovnání se stejnými aktivitami v soukromé sféře. Zejména jsou analyzovány hodnocení ekonomické efektivnosti investic a oprav a údržby z hlediska udržitelného rozvoje, struktura finančního krytí, podpora automatizovanými informačními …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis is to analyze some significant differences between state and private ownership in property management. This analyze is based on selected typical inhomogeneous file of property and covers each significant part of property management. There are especially analyzed a techniques of evaluating of economic effectivity of investment, maintenance and repairing allow for a sustainable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Jan Binek
  • Oponent: Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta