Barbora PROKOPOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti logopedické péče pro předškolní děti v Českých Budějovicích

Possibilities of logopaedic care for pre-school children in České Budějovice
Anotace:
Teoretická část mé práce se zabývá základními pojmy z oblasti logopedické péče, kterými jsou logopedická prevence, logopedická diagnostika a logopedická terapie. Dále popisuje systém logopedické péče v České republice, včetně kompetencí a kvalifikačních poţadavků pracovníků, kteří logopedickou péči poskytují. Obsahem praktické části je výzkumné šetření, které vyuţívá metodu analýzy dokumentů a rozhovorů …více
Abstract:
Theoretical part of my thesis deals with basic terms from the logopedic treatment field, such as logopedic prevention, logopedic diagnosis and logopedic therapy and it also describes the system of logopedictreatment in the Czech Republic, including competence and qualification requirementsof the social workers providing this logopedic treatment. The practical part focuses on a survey, which uses the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Alena Váchová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKOPOVÁ, Barbora. Možnosti logopedické péče pro předškolní děti v Českých Budějovicích. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku-učitelství pro mateřské školy

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gq6lpn gq6lpn/2
13. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 4. 2017
Bulanova, L.
14. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.