Theses 

Vnitrofiremní komunikace v organizaci – Tomáš Vilimovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Tomáš Vilimovský

Bakalářská práce

Vnitrofiremní komunikace v organizaci

Internal communication in the organization

Anotace: Téma bakalářské práce je ?Interní komunikace v organizaci?. V teoretické části je vymezena interní komunikace jako důležitá součást firemní kultury, která má výrazný vliv na efektivní fungování a schopnost dosahování strategických cílů organizace. Výzkumné části práce jsou věnovány metodám komunikačního auditu, jeho následného provedení v konkrétní organizaci a analýze získaných dat. Účelem výzkumu bylo zmapovat kvalitu interní komunikace a identifikovat potenciální problémy, které by mohly bránit optimálnějšímu fungování společnosti

Abstract: Bachelor`s thesis topic is the ?Internal communication in the organization?. Theoretical part deals with the internal communication as the important part of the organizational culture which has significant influence on effective functioning and ability to meet organizational strategic goals. Empirical parts deal with methods of communication audit, application of audit in concrete company and analyzing gathered data. The purpose was to map the quality of internal communication and to identify potential problems that may disable optimal functioning of the organization

Klíčová slova: organizace, interní, komunikace, audit, dotazník

Keywords: organization, internal, communication, audit, questionnaire

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Matúš Šucha
  • Oponent: Marek Kolařík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 13:52, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz