Gabriela MALÍKOVÁ

Bakalářská práce

POVĚDOMÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI O MOŽNOSTECH PALIATIVNÍ PÉČE V ĆESKÉ REPUBLICE

THE AWARENESS OF PUBLIC OF THE POSSIBILITES OF PALIATIVE CARE IN THE CZECH REPUBLIC
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce předkládá informace o vývoji pojetí procesu umírání a smrti ve společnosti. Shrnuje základní cíle a možnosti paliativní medicíny. Představuje formy paliativní péče, které se doposud v České republice vyvinuly. Dále pak je vymezeno, jak je tato péče poskytována v kontextu multidisciplinárního týmu. Práce poukazuje, jakým způsobem je do celého procesu péče o umírajícího …více
Abstract:
I have chosen the topic of my bachelor thesis "Awareness of general public about possibilities of palliative care in the Czech Republic" on purpose after a many- year- experince as a volunteer in some hospices in CR. In the thesis possibilities of palliative care in the Czech Republic are presented which can be used in case of need by citizens. The chapter of current situation of the given problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008
Zveřejnit od: 12. 5. 2008
Identifikátor: 10087

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
 • Vedoucí: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÍKOVÁ, Gabriela. POVĚDOMÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI O MOŽNOSTECH PALIATIVNÍ PÉČE V ĆESKÉ REPUBLICE. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 5. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Složky
Soubory
Bulánová, L.
22. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.