Bc. Kristina Kovaříková

Bakalářská práce

Stud v postojích studentů psychologie k problémům duševního zdraví

Embarrassment in attitudes of psychology students to mental health problems
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá interním, externím a reflektovaným studem v postojích studentů psychologie k problémům duševního zdraví v kontextu jejich rodiny a komunity, ve které žijí. Dále sleduje vztah mezi studem a profesní angažovaností v pomáhající profesi. Výzkumný soubor tvořilo celkem 117 studentů psychologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Výsledky ukázaly, že studenti vnímají postoje …více
Abstract:
The thesis deals with internal, external and reflected shame in attitudes of the students of psychology to problems of mental health in context of their family and community in which they live. Further, it observes the relationship between shame and professional commitment in a helping profession. The research sample was made up of 117 of psychology students of Faculty of Arts Masaryk University. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: PhDr. Pavel Moravec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta