Bc. Kristina Kovaříková

Bachelor's thesis

Stud v postojích studentů psychologie k problémům duševního zdraví

Embarrassment in attitudes of psychology students to mental health problems
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá interním, externím a reflektovaným studem v postojích studentů psychologie k problémům duševního zdraví v kontextu jejich rodiny a komunity, ve které žijí. Dále sleduje vztah mezi studem a profesní angažovaností v pomáhající profesi. Výzkumný soubor tvořilo celkem 117 studentů psychologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Výsledky ukázaly, že studenti vnímají postoje …more
Abstract:
The thesis deals with internal, external and reflected shame in attitudes of the students of psychology to problems of mental health in context of their family and community in which they live. Further, it observes the relationship between shame and professional commitment in a helping profession. The research sample was made up of 117 of psychology students of Faculty of Arts Masaryk University. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Reader: PhDr. Pavel Moravec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta