Bc. Vanda Raková

Diplomová práce

Jednotný vizuální styl jako komunikační prostředek společnosti

Integrated Corporate Style as a Communication Instrument of the Company
Anotace:
Teoretická část práce je soustředěna na význam vizuální komunikace v dnešní komerčními informacemi přesycené době. Následně se zabývám tématikou jednotného vizuálního stylu, kde se detailně věnuji historii, významu, působení, obsahu a zákonitostem jeho tvorby. Cílem této práce je zjistit a vyhodnotit, zda a jak na zákazníky působí jednotný vizuální styl společností. Praktická část je rozdělena do dvou …více
Abstract:
The theoretical part of thesis is focused on the meaning of the visual communication in today‘s age oversaturated by the commercial information. In the next of this part I deal with theme of corporate design where I pay attention in detail to history, meaning, influence, content and patterns of its creating. The target of this thesis is to find out and analyse if the corporate design appeals and how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace