Bc. Veronika Michnová

Master's thesis

Modely pojetí smrti v antické filosofii a jejich paralely v antickém mýtu

Models of Concepts of Death in Ancient Philosophy and Their Parallels to Ancient Myths
Abstract:
Diplomová práce Modely pojetí smrti v antické filosofii a jejich paralely v antickém mýtu představuje jednotlivé modely smrti, které vycházejí z myšlenek vybraných antických filosofů. K těmto modelům následně paralelně připojuje jednotlivé antické mýtické příběhy, které popisují různé druhy a způsoby (ne)konečnosti individuální lidské existence. Cílem této práce je především srovnání modelů pojetí …more
Abstract:
The diploma thesis Models of Concepts of Death in Ancient Philosophy and Their Parallels to Ancient Myths presents individual models of death which are based on the ideas of selected ancient philosophers. Individual ancient mythical stories are added to these models describing different kinds and ways of non-finality of individual human existence. The aim of this thesis is to mainly compare concepts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Erika Vonková
  • Reader: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics

Theses on a related topic