Mgr. et Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Analýza hierarchie hodnot jedinců s poruchami chování (se zaměřením na specifické poruchy chování) v období pubescence a adolescence

Analysis of Hierarchy of Values in Individuals with Behavioral Disorders (Focused on Specific Behavioral Disorders) in Pubescence and Adolescence
Anotácia:
Předložená rigorózní práce pojednává o problematice hierarchie hodnot u jedinců v období dospívání (konkrétně ve věku 10-19 let) s poruchami chování (se zaměřením na specifické poruchy chování). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou (čili výzkumnou) část. Teoretická část je rozčleněna na čtyři kapitoly, empirická část obsahuje kapitolu jednu. V první kapitole se zabýváme speciální pedagogikou …viac
Abstract:
The presented thesis deals with the issue of the hierarchy of values in individuals during adolescence (particularly aged 10-19) with behavioral disorders and individuals with specific behavioral disorders. The work is divided into theoretical and practical (or research) part. The theoretical part is divided into four chapters, the empirical part contains one chapter. In the first chapter, we examined …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 11. 2012
  • Vedúci: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., doc. PaedDr. Petr Franiok, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta