Mgr. Lukáš Eremiáš

Master's thesis

Zvládání nadměrné tréninkové zátěže u sportovců v období adolescence

An Excessive training load in the context of adolescence
Abstract:
The primary aim of this thesis was to review the relationship between perfectionism and the level of perceived training load in elite adolescent athletes. We focused on reviewing the differences in both the level of perceived training load and perfectionism based on gender and type of sport as well. The sample consisted of 200 high-school students aged 14-19 (M = 16,69; SD = 1,18) who compete at club …more
Abstract:
Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo zmapovať súvislosti medzi úrovňou vnímanej záťaže a perfekcionizmom u adolescentných vrcholových športovcov a nájsť možné rozdiely v úrovni vnímanej záťaže a miere perfekcionizmu na základe pohlavia a typu športu, ktorému sa jedinci primárne venujú. Výskumný súbor tvorilo 200 respondentov vo vekovom rozmedzí 14-19 rokov (M = 16,69; SD = 1,18) a všetci sa venovali …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta