Theses 

Zvládání nadměrné tréninkové zátěže u sportovců v období adolescence – Mgr. Lukáš Eremiáš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lukáš Eremiáš

Master's thesis

Zvládání nadměrné tréninkové zátěže u sportovců v období adolescence

An Excessive training load in the context of adolescence

Abstract: The primary aim of this thesis was to review the relationship between perfectionism and the level of perceived training load in elite adolescent athletes. We focused on reviewing the differences in both the level of perceived training load and perfectionism based on gender and type of sport as well. The sample consisted of 200 high-school students aged 14-19 (M = 16,69; SD = 1,18) who compete at club or national level. Questionnaires RESTQ-76 Sport and Sport-MPS-2 were used to measure the level of perceived training load and perfectionism in athletes, respectively. The results showed that there is a significant positive relationship between perfectionism and the level of perceived training load. The existence of differences between individual and team athletes in perfectionism and the level of training load was confirmed. The results didn’t show a significant gender difference in the level of perceived training load. The possible applications of this thesis’ results and suggestions for future research orientation are discussed.

Abstract: Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo zmapovať súvislosti medzi úrovňou vnímanej záťaže a perfekcionizmom u adolescentných vrcholových športovcov a nájsť možné rozdiely v úrovni vnímanej záťaže a miere perfekcionizmu na základe pohlavia a typu športu, ktorému sa jedinci primárne venujú. Výskumný súbor tvorilo 200 respondentov vo vekovom rozmedzí 14-19 rokov (M = 16,69; SD = 1,18) a všetci sa venovali športu na vrcholovej, či už klubovej alebo reprezentačnej, úrovni. Úroveň vnímanej záťaže a perfekcionizmus u športovcov sme merali pomocou dotazníkových metód RESTQ-76 Sport a Sport-MPS-2 preložených z anglického jazyka. Naše výsledky ukázali, že existuje signifikantný pozitívy vzťah medzi mierou perfekcionizmu a úrovňou vnímanej záťaže. Potvrdili sme rozdiely medzi individuálnymi a kolektívnymi športovcami v úrovni vnímanej záťaže aj v miere perfekcionizmu. Nepotvrdili sme hypotézu o rozdieloch na základe pohlavia pri úrovni vnímanej záťaže. V diskusii predostierame možné aplikácie výsledkov nášho výskumu a prinášame podnety pre zameranie budúcich výskumov.

Kľúčové slová: únava, záťaž, pretrénovanie, perfekcionizmus, adolescencia, RESTQ-76 Sport, Sport-MPS-2, fatigue, load, overtraining, perfectionism, adolescence

Jazyk práce: Slovak

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 7. 2019 06:26, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz