Bc. David Brandejs

Diplomová práce

Webový nástroj pro hodnocení online marketingové komunikace

Web tool for the online marketing communication
Anotace:
Předmětem diplomové práce je realizace návrhu webového nástroje pro hodnocení online marketingové komunikace, respektive nástroj pro měření zpětné vazby uživatelů webových stránek. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaobírá kanály online marketingové komunikace pro upřesnění podstaty nástrojů pro měření zpětné vazby a principům softwarového inženýrství pro tvorbu specifikace …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is a realization of web tool for evaluation of online marketing communication. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is concerned with the channels of online marketing communication to specify the importance of tools for measuring website feedback and the principles of software engineering in order to create content specification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta