Mgr. Marek Medveď

Advanced ('rigorózní') thesis

Automatic question answering for flective languages

Automatic question answering for flective languages
Abstract:
Jednou z najväčších výziev z oblasti informatiky a umelej inteligencie je problém automatickej odpovede na otázku (anglicky Question Answering, skratka QA), pričom otázka nie je limitovaná žiadnou oblasťou. Tento problém má dlhú históriu a za posledných desať rokov prešiel veľkým rozvojom. Špecifickým rysom QA systémov s otvorenou doménou je, že sa nekladú žiadne obmedzenia na obsah kladenej otázky …more
Abstract:
Open domain question-answering (QA) problem is one of the most challenging in the computer science and artificial intelligence field. QA has had a long history and has seen considerable advancement over the past decade. Open domain question answering systems do not pose any limit on the content of the question, they rather aim to serve as "next generation" search systems. The capabilities of QA systems …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Reader: doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.