Bc. Karel Pospíšil

Diplomová práce

Uživatelské testování mobilních verzí online katalogů knihoven

User testing of mobile versions of online library catalogues
Anotace:
Diplomová práce se věnuje uživatelskému testování mobilních verzí online katalogů knihoven v České republice. Hlavním cílem je zkoumání, jak uživatelé interagují s těmito systémy a následná identifikace bariér, které brání efektivnímu využívání. Teoretická část pokrývá široké spektrum témat od základních pojmů uživatelského testování a designu až po přístupnost a interakci uživatele. K realizaci průzkumu …více
Abstract:
The thesis is dedicated to user testing of mobile versions of online library catalogs in the Czech Republic. The main goal is to assess how users interact with these systems and to subsequently identify barriers that prevent their effective use. The theoretical part covers a broad spectrum of topics from basic concepts of user testing and design to accessibility and user interaction. Qualitative methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2024
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/dxrbs/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2024
  • Vedoucí: Mgr. Kamil Matula, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Knihovnictví / Informační studia