Ing. Lucie Zavřelová, DiS.

Bachelor's thesis

Reálná hodnota v účetnictví

Fair Value of Accounting
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je reálná hodnota, její definice, význam a použití v účetnictví. V první části je popsán význam oceňování, jeho důležitost pro další oblasti v účetnictví, jako jsou finanční analýza podniku, dopad na informační schopnost a věrohodnost výstupu, který účetnictví poskytuje. Charakterizovány jsou způsoby oceňování, jejich přednosti a nedostatky, pozornost je věnována skutečné …more
Abstract:
Fair value, its definition, meaning and usage in accounting is the main objective of this diploma paper. The first part describes the importance of valuation in accounting for financial analysis, its impact on information and reporting credibility. It describes methods of valuation, their advantages and disadvantages, with emphasis on acquisition price. The second part defines items, which are evaluated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta