Bc. Hmsa Alsamoudiová

Diplomová práce

Vliv reklamy na skladbu spotřebního koše

The impact of advertising on the content of the consumer basket
Anotace:
Práce je zaměřena na nákupní chování spotřebitele, reklamu a její vliv na spotřebitele a v této závislosti i na spotřební koš. Z hlediska praktického budou popsány základní analýzy na konkrétní společnost BANDI VAMOS, marketingová analýza společnosti.
Abstract:
The work focuses on costumer buying behavior, advertising and its impact on costumers and, in this context, on the costumer basket. From a practical poit of view, basic analyzes will be described for the particular company BANDI VAMOS, marketing analysis of the company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting