Bc. Tereza Vágenknechtová

Master's thesis

Vzdělávací potřeby lektorů. Mapování vzdělávacích potřeb lektorů zaměstnanců a lektorů podnikatelů.

Educational Needs of Lecturers. Mapping of Educational Needs of Lecturers-employee and Lecturers- entrepreneur.
Anotácia:
Vzdělávací potřeby lektorů Mapování vzdělávacích potřeb lektorů zaměstnanců a lektorů podnikatelů Tato diplomová práce je zaměřena na vzdělávací potřeby lektorů. V současné době, kdy nejen u nás, ale téměř na celém světě zažíváme značný nárůst a rozvoj dalšího vzdělávání, je nezbytné věnovat pozornost právě vzdělávání lektorů. S rozvojem společnosti a nárůstem vzdělávacích aktivit se zvyšují také požadavky …viac
Abstract:
Educational needs of lecturers Mapping of educational needs of lecturers-employee and lecturers- entrepreneur This diploma thesis is focused on the educational needs of lecturers. Nowadays, we are experiencing considerable growth and development of further education, not only in the Czech Republic but almost all over the world. Therefore, it is necessary to pay attention to education of lecturers. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2012
  • Vedúci: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta