Bc. Martina KOLÁŘÍKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Paliativní péče v domovech pro seniory

Possibilities of Deploying Palliative Care Elements in Seniors' Homes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou umírání v domovech pro seniory a jejího možného řešení v podobě systematického zavedení paliativní péče do praxe sociálního zařízení. Práce popisuje pojetí lidské důstojnosti, základní teoretická východiska paliativní péče a pojetí důstojného umírání. Dále představuje etické problémy při umírání a neopomíjí ani potřeby umírajících. V další části se věnuji jednotlivým …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of dying in homes for the elderly and its possible solution in the form of systematic introduction of palliative care into the practice of social facilities. The thesis describes the concept of human dignity, the foundations theoretical basis of palliative care and the concept of dignified dying. Furthermore, it presents ethical problems in dying and does not neglect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Bc. Tomáš Veber, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÁŘÍKOVÁ, Martina. Paliativní péče v domovech pro seniory. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální práce / Etika v sociální práci

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gqrdj8 gqrdj8/2
1. 4. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
1. 4. 2019
Bulanova, L.
2. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.