Theses 

Přírodní park Stráž nad Ohří a jeho perspektivy" (zhodnocení stávajícího managamentu na základě botanických průzkumů, návrh doplňujících opatření) – Bc. Petra SYRVATKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra SYRVATKOVÁ

Diplomová práce

Přírodní park Stráž nad Ohří a jeho perspektivy" (zhodnocení stávajícího managamentu na základě botanických průzkumů, návrh doplňujících opatření)

Zhodnocení stávajícího managamentu na základě botanických průzkumů, návrh doplňujících opatření.

Nature park Stráž nad Ohří and its perspectives

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá vlivem managamentu hospodaření na vegetaci ve vybraných lokalitách v Přírodním parku Stráž nad Ohří. Hlavním cílem je zjištění současné botanické skladby porostu a porovnání s již dříve zjištěnými údaji. Součástí práce bude i zhodnocení současného managamentu hospodaření, a návrh případných opatření v ochraně přírody. Botanický průzkum vybraných lokalit probíhal v průběhu roku 2012. Na těchto lokalitách se vyskytují chráněné druhy rostlin, které potřebují zvláštní managament hospodaření pro jejich udržení či případné rozmnožení.

Abstract: This thesis examines the influence of management on vegetation at selected locations in the natural park ?Straz nad Ohri?. The main objective is to determine the current botanical composition of the stands and compare it with the previously collected data. The work will also contain assess of the current management and a design of possible measures to protect nature. Botanical survey of selected sites was conducted during the 2012 period. There are protected species of plants at these locations that need special management for their maintenance or possibly reproduction.

Klíčová slova: přírodní park, ochrana přírody, Krušnohoří, botanický průzkum, management chráněných území

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michael Bartoš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

SYRVATKOVÁ, Petra. Přírodní park Stráž nad Ohří a jeho perspektivy" (zhodnocení stávajícího managamentu na základě botanických průzkumů, návrh doplňujících opatření). Č. Bud., 2013. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:54, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz