Theses 

Riadenie projektu v škole - Zdravá škola – Zuzana MRÁZIKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Zuzana MRÁZIKOVÁ

Bachelor's thesis

Riadenie projektu v škole - Zdravá škola

Managing Project in School - Healthy School

Anotácia: V práci som popísala priebeh projektu Zdravá škola v Materskej škole. Cieľom je pozorovaním zistiť u detí zmeny stravovacích návykov po aplikácií projektu Zdravá škola. Čiastkové ciele sú porovnanie chorobnosti u detí pred samotným projektom a po jeho ukončení a vplyv projektu na konzumáciu mlieka. Pozorovanie som aplikovala v bratislavskej materskej škole a skúmala som tam dva roky priebeh samotného projektu so zameraním na zdravú výživu. K dosiahnutiu zistenia cieľov som použila pozorovanie - pozorovací protokol, neštruktúrované skupinové rozhovory s deťmi a skúmaním dokumentov dochádzky detí. V práci som sa snažila poukázať na potrebu projektov na školách, a to aj v materských, potrebu utvrdenia si stravovacích návykov už v pred primárnom vzdelávaní a dôležitú úlohu vplyvu školy na zdravie detí.

Abstract: At work I was describing project Health School in a kindergarten in Bratislava for a period of two years. My aim was to find out changes of eating habits with children after applying project Health School. It was about observing children health and their consummation of milk. To find out results I have used observation protocol, non - structured talks with children and investigation of their attendance. I was trying to point onto the necessity of this project in primary ant nursery schools. I was showing the net of healthy Eating habits in primary education and the very important influence of school for the health of children.

Kľúčové slová: Manažment, projekt, zdravá škola, materská škola, zdravie

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
  • Identifikátor: 155127

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. PhDr. Igor Budinec, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

MRÁZIKOVÁ, Zuzana. Riadenie projektu v škole - Zdravá škola. Mojmírovce, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 5. 2019 17:09, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz