Theses 

Strategické řízení podniku měřené metodou Balanced Scorecard – Monika Brychová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Monika Brychová, DiS.

Bakalářská práce

Strategické řízení podniku měřené metodou Balanced Scorecard

Strategic management measured by the method Balanced Scorecard

Anotace: Bakalářská práce se zabývá strategickým řízením podniku pomocí metody Balanced Scorecard. Úvodem popisuje tvorbu strategie, její roli v manažerském řízení. Seznamuje s metodou Balance Scorecard jako strategickým systémem měření výkonnosti podniku pomocí čtyř perspektiv finanční, zákaznické, interních vnitřních procesů a učení se a růstu, ke kterým je v praktické části přidána nová perspektiva produktová. Práce popisuje jednotlivé strategické cíle a nastavuje měřítka jejich hodnocení.

Abstract: The Bachelor thesis deals with strategic management of business with the help of the Balanced Scorecard method. The introduction describes the strategy creation and its role in management. It presents the Balance Scorecard method as a strategic system of measurement of business performance with the help of four perspectives financial, customer, internal processes and learning and growth perspective, which are completed by a new perspective, the product perspective, in the practical part. The thesis describes the individual strategic goals and sets the benchmarks for their assessment.

Klíčová slova: Strategie, strategická mapa, Balanced Scorecard, perspektiva, kaskádování, klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33077 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Brychová, Monika. Strategické řízení podniku měřené metodou Balanced Scorecard. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz