Monika Brychová, DiS.

Bakalářská práce

Strategické řízení podniku měřené metodou Balanced Scorecard

Strategic management measured by the method Balanced Scorecard
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá strategickým řízením podniku pomocí metody Balanced Scorecard. Úvodem popisuje tvorbu strategie, její roli v manažerském řízení. Seznamuje s metodou Balance Scorecard jako strategickým systémem měření výkonnosti podniku pomocí čtyř perspektiv finanční, zákaznické, interních vnitřních procesů a učení se a růstu, ke kterým je v praktické části přidána nová perspektiva produktová …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with strategic management of business with the help of the Balanced Scorecard method. The introduction describes the strategy creation and its role in management. It presents the Balance Scorecard method as a strategic system of measurement of business performance with the help of four perspectives financial, customer, internal processes and learning and growth perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brychová, Monika. Strategické řízení podniku měřené metodou Balanced Scorecard. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta