Monika Brychová, DiS.

Bachelor's thesis

Strategické řízení podniku měřené metodou Balanced Scorecard

Strategic management measured by the method Balanced Scorecard
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá strategickým řízením podniku pomocí metody Balanced Scorecard. Úvodem popisuje tvorbu strategie, její roli v manažerském řízení. Seznamuje s metodou Balance Scorecard jako strategickým systémem měření výkonnosti podniku pomocí čtyř perspektiv finanční, zákaznické, interních vnitřních procesů a učení se a růstu, ke kterým je v praktické části přidána nová perspektiva produktová …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with strategic management of business with the help of the Balanced Scorecard method. The introduction describes the strategy creation and its role in management. It presents the Balance Scorecard method as a strategic system of measurement of business performance with the help of four perspectives financial, customer, internal processes and learning and growth perspective …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Brychová, Monika. Strategické řízení podniku měřené metodou Balanced Scorecard. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta