Petra Pluháčková

Diplomová práce

Ověření vybraných metod oceňování finančních derivátů na úrokové sazby

A validation study on selected methods of valuation of interest rate derivatives
Anotace:
Cílem této diplomové práce je ověřit metody oceňování finančních derivátů na úrokové sazby s aplikací na český kapitálový trh. První část je zaměřena na jednotlivé typy úrokových derivátů a na výnosovou křivku. Druhá kapitola popisuje analytické a numerické metody oceňování. Z analytických modelů se jedná o Vašíčkův model, CIR model, Ho-Lee model a Hull-White model. Z numerických modelů, které jsou …více
Abstract:
The aim of this thesis is to verify the pricing methods of financial derivatives on interest rates within the Czech stock market. The first part focuses on individual types of interest-rate derivatives and the yield curve. The second chapter describes analytical and numerical pricing methods. From the analytical methods the thesis deals with the Vašíček model, CIR model, Ho-Lee model and Hull-White …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: Zdeněk Zmeškal
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance