Bc. Pavla Zulkovská

Diplomová práce

Snižování administrativní zátěže - přístupy a limity (včetně francouzské praxe)

Reduction of administrative burden - approaches and limits (including the French practice)
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Snižování administrativní zátěže – přístupy a limity (včetně francouzské praxe)“ je identifikace přístupů ke snižování administrativní zátěže a jejich limitů na základě analýzy a srovnání příslušných politik ve Francii a České republice. V první části práce jsou představena teoretická východiska dané problematiky a následně mezinárodně uznávané přístupy a trendy v oblasti …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis "Reduction of administrative burden – approaches and limits (including the French practice) is to identify approaches to reducing administrative burden and its limits on a basis of the analysis and comparison of the relevant policies in France and the Czech Republic. In the first part are presented the theoretical background of the issue and then internationally recognized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta