Theses 

Snižování administrativní zátěže - přístupy a limity (včetně francouzské praxe) – Bc. Pavla Zulkovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavla Zulkovská

Master's thesis

Snižování administrativní zátěže - přístupy a limity (včetně francouzské praxe)

Reduction of administrative burden - approaches and limits (including the French practice)

Anotácia: Předmětem diplomové práce „Snižování administrativní zátěže – přístupy a limity (včetně francouzské praxe)“ je identifikace přístupů ke snižování administrativní zátěže a jejich limitů na základě analýzy a srovnání příslušných politik ve Francii a České republice. V první části práce jsou představena teoretická východiska dané problematiky a následně mezinárodně uznávané přístupy a trendy v oblasti měření a snižování administrativní zátěže. V další části práce je pak analyzována francouzská praxe snižování administrativní zátěže a pro možnost následného srovnání také praxe česká. V poslední části práce jsou pak na základě srovnání a v kontextu mezinárodních trendů identifikovány národně specifické přístupy k problematice a jejich limity a jsou formulovány návrhy a doporučení ke zlepšení.

Abstract: The topic of the diploma thesis "Reduction of administrative burden – approaches and limits (including the French practice) is to identify approaches to reducing administrative burden and its limits on a basis of the analysis and comparison of the relevant policies in France and the Czech Republic. In the first part are presented the theoretical background of the issue and then internationally recognized approaches and trends in measuring and reducing administrative burden. In the second part is then analyzed the French practice of reducing administrative burden and also the Czech practice to allow subsequent comparison. Based on the comparison and in the context of international trends, the nationally specific approaches and their limits are identified and proposals and recommendations for improvement are formulated in the last part of the thesis.

Kľúčové slová: administrativní zátěž, měření, snižování, přístupy, limity, Česká republika, Francie, administrative burden, reduction, measurement, approaches, limits, Czech republic, France

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Vedúci: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 7. 2019 19:28, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz