Bc. Barbora Lexová

Bakalářská práce

Alternativní výživa ve stravování

Alternative food in catering
Anotace:
Tato práce je zaměřena na alternativní výživu ve stravování, měla by odkrýt hloubku informací o souvislostech lidského zdraví s výživou. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak se lidé stravují, jestli jsou ochotni se vzdát potravin, o kterých vědí, že škodí, porovnat jejich stravovací návyky, zjistit rozsah povědomí o alternativní výživě adolescentů a seniorů. V první části jsou vymezeny alternativní …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on alternative nutrition in food, should reveal depth about the context of human health with nutrition. The aim of this thesis was to find out how people eat, if they are willing to give up the foods they know it is harmful, compare their eating habits to determine the extent of awareness of alternative diets of adolescents and the elderly. In the first part are defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze