Ing. Marta Jedličková

Bakalářská práce

Analýza produkovaných vín v ČR dle obsahu zbytkového cukru

Analysis of wines produced in the Czech Republic by the residual sugar content
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit trend výroby vín produkovaných v České republice z pohledu obsahu zbytkového cukru. Byla analyzována data kontrolovaných a zatříděných vzorků, která poskytla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Během zkoumání bylo na data nahlíženo z několika úhlů. Analýza probíhala z pohledu zatříděné kategorie, zbytkového cukru, odrůdy a oblasti. Výsledkem práce je zjištění …více
Abstract:
This work deals with the analysis of residual sugar in wines produced in the Czech Republic. The aim of this work was to reveal the trend of production of dry wines and wines with higher residual sugar. Data from inspected and classified samples provided by the Czech Agricultural and Food Inspection Authority (CAFIA) were analyzed. During the investigation, the data were viewed from several angles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zahradnické inženýrství / Vinohradnictví a vinařství

Práce na příbuzné téma