Mgr. Eva Kaniaková

Diplomová práce

Majetková perzekuce z národních a rasových důvodů v Protektorátu Čechy a Morava

Property Persecution from National and Racial Reasons in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Abstract:
In my thesis I deal with the issue of property persecution of Jews in Protectorate of Bohemia and Moravia. After a short analysis of the status of the Jewish population over the course of history, the political situation in the Protectorate and an explanation of several essential legal definitions of anti-Jewish legislation, I focus on analysis of legal property regulations related to the Protectorate …více
Abstract:
Vo svojej diplomovej práci sa venujem problematike majetkovej perzekúcie židov v Protektoráte Čechy a Morava. Po krátkej analýze postavenia židovského obyvateľstva v priebehu dejín, politickej situácie v Protektoráte a vysvetleniu niekoľkých kľúčových legislatívnych pojmov protižidovského zákonodarstva sa venujem rozboru predpisov majetkovej povahy, platným na území Protektorátu, vydanými či už okupačnou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta