Jana JISLOVÁ

Bakalářská práce

Zpracování a využití plastových odpadů se zaměřením na komunální odpady

Processing and using plastics wastes specialized on municipal wastes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou jednotlivých druhů plastových odpadů, jejich základních vlastností , energetickým a materiálovým využitím . Hlavní část práce spočívá ve zpracování a vyhodnocení nakládaní s plastovými komunálními odpady ve městě Roudnice nad Labem a ve vyhodnocení ankety o postoji občanů v tomto městě ke třídění plastového komunálního odpadu. Na základě těchto podkladů byl …více
Abstract:
Bachelory dissertation deals with the characteristics of individual types of plastic wastes, their basic properties and use of energy and material. . The main part of the work consists of the processing and evaluation of municipal plastic waste from office in Roudnice nad Labem and in the evaluation questionnaire about an attitude citizen in this town to the sorting plastics in municipal plastic waste …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 11. 2011
  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JISLOVÁ, Jana. Zpracování a využití plastových odpadů se zaměřením na komunální odpady. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 09. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu