Bc. Nikola Klepáčková

Bachelor's thesis

Finanční gramotnost a spotřebitelský úvěr

Financial literacy and consumer loan
Abstract:
Předmětem bakalářské práce: „Finanční gramotnost a spotřebitelský úvěr“ je analýza finanční gramotnosti uživatelů spotřebitelských úvěrů v České republice vzhledem k úvěrovým indikátorům. V prvních kapitolách jsou definovány základní pojmy jako finanční gramotnost a její složky, následky finanční negramotnosti, ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr a jeho základní ukazatele a vymezeni jsou poskytovatelé …more
Abstract:
The goal of the bachelor thesis: “Financial Literacy and Consumer Loan” is to analyze financial literacy of loan users regarding the main indicators of loans. In the first chapters, the main issues are defined – financial literacy and its elements, the consequences of the lack of financial literacy, consumer protection, consumer loan and its main indicators, loans´ providers. Next part discusses a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Bohuslava Doláková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta