Marie Alice KUBÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

William S. Burroughs jako praotec cyberpunkového žánru: Jeho vliv na díla cyberpunkových autorů

His influence in the work of cyberpunk authors

William S. Burroughs as a forefather of the cyberpunk genre: His influence in the work of cyberpunk authors
Abstract:
The bachelor thesis examines the works of William S. Burroughs and his influence in the cyberpunk genre. Its goal is the identification and analysis of cyberpunk features in Burroughs's works. The theoretical part presents basic information needed for the analysis considering the cyberpunk literary genre, its authors and features. In addition, it analyzes the science-fiction works of Burroughs and …more
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o dílech Williama S. Burroughse a jeho vlivu na žánr cyberpunku. Cílem práce je identifikace a analýza cyberpunkových rysů v Burroughsově díle. V teoretické části jsou prezentovány základní znalosti potřebné k analýze cyberpunkového literárního žánru, jeho autory a znaky. Práce pak dále zkoumá vědecko-fantastická díla Burroughse a rozebírá Burroughsovy literární techniky …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Marešová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUBÁNKOVÁ, Marie Alice. William S. Burroughs jako praotec cyberpunkového žánru: Jeho vliv na díla cyberpunkových autorů. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / AJ VV 14