Marie Alice KUBÁNKOVÁ

Bakalářská práce

William S. Burroughs jako praotec cyberpunkového žánru: Jeho vliv na díla cyberpunkových autorů

His influence in the work of cyberpunk authors

William S. Burroughs as a forefather of the cyberpunk genre: His influence in the work of cyberpunk authors
Abstract:
The bachelor thesis examines the works of William S. Burroughs and his influence in the cyberpunk genre. Its goal is the identification and analysis of cyberpunk features in Burroughs's works. The theoretical part presents basic information needed for the analysis considering the cyberpunk literary genre, its authors and features. In addition, it analyzes the science-fiction works of Burroughs and …více
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o dílech Williama S. Burroughse a jeho vlivu na žánr cyberpunku. Cílem práce je identifikace a analýza cyberpunkových rysů v Burroughsově díle. V teoretické části jsou prezentovány základní znalosti potřebné k analýze cyberpunkového literárního žánru, jeho autory a znaky. Práce pak dále zkoumá vědecko-fantastická díla Burroughse a rozebírá Burroughsovy literární techniky …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Marešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁNKOVÁ, Marie Alice. William S. Burroughs jako praotec cyberpunkového žánru: Jeho vliv na díla cyberpunkových autorů. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / AJ VV 14