Ninel JELISEJEVA

Bachelor's thesis

Podnikatelský záměr a jeho realizace v České republice z pohledu cizince (Založení a provoz kosmetického salonu)

Business Plan and Its Implementation in the Czech Republic from the Foreigner's Perspective (Establishment and Operation of a Beauty Studio)
Abstract:
ANOTACE Tématem práce je podnikatelský záměr a jeho realizace v České republice z pohledu cizince (založení a provoz kosmetického salonu). Cílem práce je ukázat jak lze zrealizovat a provozovat kosmetický salon. První kapitola se zaměřuje na legislativu upravující možnosti podnikaní v České republice. Druhá kapitola se věnuje postupu založení kosmetického salonu. Třetí kapitola se zabývá byznys plánem …more
Abstract:
ANNOTATION The topic of the work is a business plan and its implementation in the Czech Republic from the perspective of a foreigner (establishment and operation of a beauty salon). The aim of the work is to show how a beauty salon can be implemented and operated. The first chapter focuses on legislation regulating business opportunities in the Czech Republic. The second chapter deals with the process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Inna Kalita, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JELISEJEVA, Ninel. Podnikatelský záměr a jeho realizace v České republice z pohledu cizince (Založení a provoz kosmetického salonu). Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Philology / Business Russian