Mgr. Kamil PECHÁČEK

Bakalářská práce

Rozorané germánské žárové pohřebiště ve Zborovicích

Plowed German cremation burial ground in Zborovice
Anotace:
Cílem práce je chronologicko-typologické vyhodnocení archeologických nálezů získaných povrchovým sběrem z let 2006-2021 na ploše dosud neznámého žárového pohřebiště z doby římské ve Zborovicích, okr. Kroměříž, zničeného intenzivní zemědělskou činností. Na základě porovnání tohoto souboru nálezů s odbornou literaturou byla provedena kategorizace do typologických skupin, včetně chronologického zařazení …více
Abstract:
The aim of the thesis is a chronological and typological evaluation of archaeological findings obtained by surface collection from 2006-2021 on the area of a hitherto unknown Cremation cemetery from the Roman period in Zborovice, district Kroměříž, destroyed by intensive agricultural activities. On the basis of a comparison of this set of findings with the literature, a categorization into typological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECHÁČEK, Kamil. Rozorané germánské žárové pohřebiště ve Zborovicích. Olomouc, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.