Bc. Zuzana Štorková

Bakalářská práce

Vstup dítěte do prostředí ústavní výchovy

Admission of the Child to Environment of Institutional Care
Anotace:
Tématem bakalářské práce je vstup dítěte do prostředí ústavní výchovy. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá dospívajícím jedincem, riziky v rodině dítěte a vysvětlením poruchy chování. Druhá kapitola blíže popisuje termíny ústavní a ochranné výchovy a dále pak zařízení jejich výkonu. Nejvíce pozornosti je poté věnováno problematice diagnostického ústavu. Třetí kapitola popisuje …více
Abstract:
The topic of bachelor's thesis is Admission of the Child to Environment of Institutional Care. The thesis is consist of three chapters. The first chapter deals with adolescent individual, the risks in the child's family and explanation of behavioral disorders. The second chapter describes in detail the terms of institutional and protective care and then institutions of their performance. The most attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Štrausová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta