Theses 

JSF framework pro komplexní vizualizaci dat – Martin Linha

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Martin Linha

Diplomová práce

JSF framework pro komplexní vizualizaci dat

JSF Framework for Complex Data Visualization

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na vývoj JSF frameworku poskytující komponenty pro komplexní datové vizualizace. Její cíl se skládá z realizace API pro tvorbu JSF komponent vykreslujících komplexní grafy založené na JavaScript knihovně C3.js a z následné implementace sady komponent grafů za použití tohoto API. Přínosem této práce je tedy knihovna poskytující nástroj pro tvorbu nových JSF komponent založených na C3.js společně se sadou okamžitě použitelných komponent. Na počátku je provedena rešerše relevantních JSF knihoven, pokračováno je analýzou a návrhem API. Na tomto základě je implementováno API, ve kterém je následně realizována komponentová sada. Součástí práce je uživatelská příručka, referenční příručka API a prezentační web implementovaných komponent.

Abstract: The thesis is focused on the development of JSF framework providing components for complex data visualizations. Its objective consists of the implementation of the API for creating JSF components rendering complex charts based on the JavaScript library C3.js and subsequent implementation of a set of chart components using this API. The contribution of this thesis is a library providing a tool for creating new JSF components based on C3.js together with a set of ready to use components. It begins with research of relevant JSF libraries, following with API analysis and design. Based on that is API implemented, in which a component set is then created. As a part of this work is a user guide, API reference guide and presentation web of implemented components.

Klíčová slova: C3.js, JavaServer Faces, vývoj JSF komponent, vizualizace dat, JSF knihovna komponen

Keywords: JSF component library, data visualization, C3.js, JavaServer Faces, JSF component development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Zbyněk Šlajchrt
  • Oponent: Jiří Vitinger

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45289


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2019 07:03, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz