Bc. Anežka Skarková

Bakalářská práce

Mikrobiologický pohled na tzv. raw food (syrovou stravu)

Microbial contamination of raw food diet
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rizikem mikrobiální kontaminace tzv. raw food neboli syrové stravy. Teoretická část popisuje výživu a její vývoj v čase, taktéž zdravotním,nutričním a mikrobiálním rizikem syrové stravy. Praktická část obsahuje vyhodnocení mikrobiální kontaminace vybraných skupin raw potravin, které byly zakoupeny bez obalu nebo již zabalené. Stanoveny byly celkové počty mikroorganismů, kvasinky …více
Abstract:
The bachelor thesis looks into microbial contamination of raw food diet. Theoretical part of the thesis deals with nutrition and its evolution,as well as health, nutritional and microbial risks of raw food diet. Practical part contains evaluation of microbial contamination of selected groups of raw foods which were bought either without wrapping or already wrapped.Total Viable Count ,yeast cells and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma