Bc. et Bc. Zuzana Rašková

Master's thesis

Čína a Světová banka

China and the World Bank
Anotácia:
Předkládaná práce zkoumá vztah mezi Čínskou lidovou republikou a Světovou bankou a jejich představu o budoucnosti hospodářského rozvoje. První část práce je věnována analýze identity, zájmů a cílů Číny a Světové banky a druhá část se věnuje možnostem vzájemné spolupráce a ovlivnění obou aktérů a jejich působení v Africe. Práce využívá neoliberální institucionalismus jako teorii a analytický rámec. …viac
Abstract:
The presented thesis examines relationship between the People´s Republic of China and the World Bank and ideas of both actors about the future economic development. The first part of the thesis is devoted to the analysis of the identity, interests and goals of China and World Bank and the second part deals with the possibilities of mutual cooperation and influence of both actors and their involvement …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2017
  • Vedúci: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií